Win Lyovarin
eBooks app
 
 
สั่งซื้อหนังสือ
Buying books
 
 
สั่งซื้ออีบุ๊ค
Buying eBooks
 
 
สั่งซื้อวินทร์พอยน์
Buying WinPoints
 
 
 
 
 
 
 
 
เสด็จเตี่ย 

ประวัติศาสตร์ที่เราลืม

ตอน เสด็จเตี่ย

 

คนไข้คนหนึ่งถามเขาว่า “หมอชื่ออะไร?”

“ผมชื่อหมอพร”

หมอพรรักษาโรคชาวบ้านโดยไม่ถือตัว ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหน กิริยาท่าทางของหมอพรสุภาพ รักษาดี คนไข้มักหายดี

หมอพรไม่เก็บค่ารักษา เรียกเพียงค่ายกครูตามธรรมเนียมเท่านั้น เขามักไปรักษาผู้ป่วยตามถิ่นต่างๆ เสมอ คนไข้ที่ยากจนหรือไม่สามารถมาหาหมอ เขาก็ไปรักษาถึงที่ การรักษาที่ได้ผลกับความเมตตาเอื้ออารีทำให้ชื่อเสียงของหมอพรแพร่หลายออกไป คนไข้มาหาเขาไม่เว้นแต่ละวัน

หมอพรรู้ว่า หากชาวบ้านรู้ชื่อจริงของเขา ก็คงไม่มีใครกล้ามาหา

เขาไม่ใช่ชาวบ้าน เขาเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน

เขาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ก่อนที่เขาจะมาเป็นหมอพรของชาวบ้าน เขาเป็นนายทหารเรือ

 

เหตุการณ์ ร.ศ. 112 สยามถูกกองทัพเรือฝรั่งเศสบดขยี้รังแก มิใช่เป็นเพียงภาพที่ฝังใจคนไทยทั้งแผ่นดิน หากฝังในพระทัยของเจ้าชายน้อยพระองค์หนึ่ง พระชันษาสิบสามพรรษา ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาโศกเศร้าพระทัยใหญ่หลวง

เจ้าชายน้อยพระองค์นี้คือกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 ทรงศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ครั้นมีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อในยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ ทรงรู้ว่ากองทัพเรืออังกฤษแกร่งที่สุดในโลก ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่นำความรู้มาปรับปรุงกองทัพเรือสยาม เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ

ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ต่อจากนั้นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด รวมเวลาศึกษาในราชนาวีอังกฤษหกปีเศษ ได้รับยศเป็นเรือเอก

เสด็จกลับสยามในปี พ.ศ. 2443 รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท และพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ในโลกของกองทัพเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์สายต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์ เรขาคณิต ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ เป็นต้น

ทรงโน้มน้าวพระทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเห็นความสำคัญของการปรับปรุงและวางรากฐานของกองทัพเรือ จนโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวังเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449

แล้วจู่ๆ ในปี พ.ศ. 2454 กรมหมื่นชุมพรฯมีเหตุให้ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุนอยู่ชั่วคราว “เนื่องจากพระพลานามัยไม่แข็งแรง”

มีเรื่องเล่าว่า เกิดความบาดหมางระหว่างรัชกาลที่ 6 กับกรมหมื่นชุมพรฯ ประกอบกับช่วงเวลานั้นเกิดเหตุทหารเรือนายหนึ่งเมาสุราในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านหม้อ แล้วทะเลาะวิวาทกับมหาดเล็กหลวง เรื่องนี้เข้าพระกรรณ ทำให้รัชกาลที่ 6 พิโรธ เรื่องนี้ปรากฏในพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่า “ปรากฏชัดว่าได้ฝึกสอนนักเรียนนายเรือในหนทางไม่ดี ทำให้มีจิตร์ฟุ้งสร้านจนนับว่าเสื่อมเสียวินัยและนายของทหาร สมควรลงโทษเป็นตัวอย่าง”

เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กรมหมื่นชุมพรฯทรงถูกให้ออกจากราชการ

หลังออกจากราชการ ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากทหารเป็นหมอ เนื่องจากทรงสนพระทัยวิชาการแพทย์มานานแล้ว ทรงเคยศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยอย่างจริงจัง เข้าป่าเพื่อเก็บสมุนไพรต่างๆ มาทำยา ศึกษากับแพทย์พื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

ทรงฝากพระองค์เป็นศิษย์พระยาพิษณุประสาทเวช หัวหน้าหมอหลวง นอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชาแพทย์ตะวันตกกับพระอาจารย์แพทย์อื่นๆ อีกหลายคน เช่น หมอโบโตนี ชาวอิตาเลียน หมอมิตตานี ชาวญี่ปุ่น

ต่อมาก็แปลงวังของพระองค์เป็นโรงพยาบาล ห้องทำงานของพระองค์กลายเป็นห้องทดลอง มีกล้องจุลทรรศน์ ห้องเคมีสำหรับทรงทดลองสกัดยาต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงรักษาคนไข้ด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณผสมสมัยใหม่ เมื่อรักษาคนไข้ ทรงฉลองพระองค์เรียบง่าย สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งผ้าม่วง ถือไม้เท้าและกระเป๋าล่วมยา

จากเรือรบกลายเป็นสถานพยาบาล จากพังงาเรือกลายเป็นเครื่องมือแพทย์ จากผู้บัญชาการกองทัพเรือกลายเป็นหมอพรของชาวบ้าน

 

กรมหมื่นชุมพรฯทรงเป็นหมอพรนานหกปี ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สยามประกาศสงครามกับเยอรมนี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นชุมพรฯกลับไปรับราชการกองทัพเรืออีกครั้ง ดำรงตำแหน่งจเรทหารเรือ และหนึ่งปีต่อมา ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ   

พ.ศ. 2462 ทรงเดินทางไปจัดหาซื้อเรือที่อังกฤษ เรือลำนี้ได้รับพระราชทานนามว่า เรือรบหลวงพระร่วง กรมหมื่นชุมพรฯทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือรบหลวงพระร่วงข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษ มาถึงกรุงเทพฯ

ในปี พ.ศ. 2463 กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ทรงได้รับเลื่อนเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับชาติมหาอำนาจตะวันตกในรัชสมัยรัชกาลที่ 4-5 กรมหลวงชุมพรฯทรงเห็นว่ากองทัพเรือต้องพร้อมรับศึกแห่งกระแสล่าอาณานิคม สยามจำเป็นต้องมีฐานทัพเรือที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันตัวเอง ทรงสำรวจไปทั่ว และพบว่าพื้นที่อำเภอสัตหีบเป็นอ่าวน้ำลึกขนาดใหญ่ ปกป้องด้วยเกาะแก่งบังคลื่นลม เหมาะต่อการฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโด อีกทั้งตำแหน่งที่วางฐานทัพเรือมิดชิด เรือภายนอกที่แล่นผ่านไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้

ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้ทูลเกล้าฯขอพระราชทานที่ดินในอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เป็นจุดกำเนิดของฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นผู้วางรากฐานกองทัพเรือ พัฒนากองทัพเรือตามแบบตะวันตก ใน พ.ศ. 2466 ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อจากจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ทรงเอาพระทัยใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา เหล่าทหารเรือรักพระองค์มาก เรียกพระองค์อย่างใกล้ชิดว่า ‘เสด็จเตี่ย’

ไม่มีใครรู้แน่ว่าสมญานี้มาจากไหน ข้อสันนิษฐานแรกคือเสด็จไปรักษาคนไข้ในย่านชาวจีนบ่อยๆ คนจีนจึงเรียกพระองค์ว่า ‘เตี่ย’ เป็นที่มาของนาม ‘เสด็จเตี่ย’

ทว่ามีข้อแย้งว่า หมอพรในวัยสามสิบกว่ายังน่าจะเยาว์เกินไปที่เรียกว่า ‘เตี่ย’ (บิดา)

ข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งคือ ในปี พ.ศ. 2462 ช่วงฝึกภาคทางทะเลบนเรือหลวงพาลีรั้งทวีป ทอดพระเนตรเห็นนักเรียนนายเรือขัดดาดฟ้าเรืออย่างเก้งก้าง จึงตรัสกับพวกนักเรียนเหล่านั้นว่า “อ้ายลูกชายมานี่ เตี่ยจะสอนให้” แล้วทรงขัดดาดฟ้าให้นักเรียนนายเรือดูเป็นแบบอย่าง ประหนึ่งบิดาสอนบุตร

กรมหลวงชุมพรฯทรงอุทิศเวลาทั้งพระชนม์ชีพเพื่อกองทัพเรือ ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ (เทียบเท่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือในปัจจุบัน) และสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของทหารเรือ

ไม่ว่าจะเป็นเสด็จเตี่ยของเหล่าทหารเรือ หรือหมอพรของชาวบ้าน กรมหลวงชุมพรฯก็ทรงงานวางรากฐานแผ่นดิน ทั้งยามศึกและยามสงบ

ยามศึกคือรบ

ยามสงบคือดูแลรักษาราษฎร

พระชนม์ชีพของพระองค์สอนเราว่า คนไทยทุกคน ไม่ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินหรือราษฎร ต้องเป็นทั้ง ‘ทหาร’ และ ‘หมอ’ ในฐานะ ‘ทหาร’ เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินจากอริราชศัตรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในฐานะ ‘หมอ’ เราดูแลรักษาทุกข์สุขของพวกเรากันและกันหมายเหตุ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 พระชนมายุ 42 ชันษา ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากร

ในปี 2536 กองทัพเรือประกาศขนานพระนามพระองค์ว่า องค์บิดาของทหารเรือไทยวินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

22 มิถุนายน 2562

ส่งต่อให้เพื่อน :  
 
 
 
 
แสดงความเห็น
 
 
Email
 
Password
 
 
    
 
หนอนในตะกร้า (รวมบทความทั้งหมด)
 
เสด็จเตี่ย
ยุทธนาวีชัยสมรภูมิ
วีรบุรุษผู้กลายเป็นจำเลย
หมาป่ากับลูกแกะ
กลางดงเสือ
บนเส้นทางของพระเจ้า
ว่าด้วยความฝันละเมอ
สำเภาอันโสภา
ฮุสซาร์เลือดไทย
เงารูปชีวิตของ ฟรานซิศ จิตร
กองทัพไร้แผ่นดิน
ำ ตอน เล่นสำนวน
ำ ตอน อาชีพ : นักกินฟรี
ำ ตอนการเดินทางของมะเขือกับยางพารา
ำ ตอน The Da Vinci Nude
ำ ตอน ตามล่าสามีเจ้าชู้
ำ ตอน เสร็จนาฆ่าโคถึก
ำ ตอน ขุมทองยามาชิตา
ำ ตอนตำนานสามปลา
ำ ตอนช้างตายทั้งตัว เอาเงินไปปิด
ำ ตอน ยอดนักประดิษฐ์แห่งสยาม
ำ ตอน ตำนานสุดเสียงสังข์
ำ ตอน ตำรวจไทยชาวเดนมาร์ก
ำ ตอน Warhead
เราจะลงโทษคนข่มขืนยังไง
เราจะแก้ปัญหาจราจรได้ไหมในชาตินี้
เชือดนักท่องเที่ยว
สลายสี
นกหวีด
ร้องไห้เพื่อชาติ
คาร์บอมบ์
กล่องขนมเปล่า
ช้างสาร
รัฐประหารเสียของ
9 กันยาฯ ไม่มาตามนัด
ทรยศเพื่อชาติ
เทพกับมาร
จำใจยึดอำนาจ
ตัดแขนตัวเอง
ชิงใจมวลชน
กินเลี้ยงกลางคมดาบ
ย้ายเมืองหลวง
เผาเมืองหลวง
เซ็กเพ็กบนแม่น้ำเจ้าพระยา
สิ้นซาก
ศึกวังหลวง
วันก่อการ
จากปลายดาบถึงปลายปากกา
ต้มถั่ว
คนดีที่ศัตรูวางใจกว่ามิตร
ผีบุญ
ราคาของการลอบสังหาร
จับมือล้างแค้น
สามก๊ก ตอน ใบปังใบสุดท้าย
สามก๊ก ตอน เพื่อนตาย
สามก๊ก ตอน ม้าป่า
สามก๊ก ตอน น้ำตาสี่ฤดู
สามก๊ก ตอน หงส์ร่วง
สามก๊ก ตอน ผู้หญิงกังตั๋งคนหนึ่ง
สามก๊ก ตอน เจ็ดราตรีที่ผาแดง
สามก๊ก ตอน กิ้งก่า
สามก๊ก ตอน เชือกที่มองไม่เห็น
สามก๊ก ตอน ดอกไม้ที่ปลายหอก
สามก๊ก ตอน กลกามกู้แผ่นดิน
สามก๊ก ตอน ตะวันต้องคราส
สามก๊ก ตอน สู่ศูนย์กลางพายุ
สามก๊ก ตอน จุดอ่อน
สามก๊ก ตอน บนทางแยก
สามก๊ก ตอน มังกรแห่งเสียงสาน
สามก๊ก ตอน ด่านสุดท้าย
ลิ้นกับฟันกับเสียงหัวเราะ
New Me's resolution
เจ้านายแบบไหน
ซ้ำซากด้วยความไพเราะ
กระจกเงา
พรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นอีก
นิ้วกับพระจันทร์
Fine Print แห่งชีวิต
ตามทัน ‘ความเสื่อม’
Head Start
IMDb กับชีวิตที่อร่อย
1-10
บทเรียนจากงานเลี้ยงรุ่น
ทำดีในสถานการณ์ร้าย
ฟางเส้นสุดท้าย
“ล้อเล่นว่ะ!”
เบ้าหลอมทอง
ฟันเฟืองสีดำ
บทเรียนชีวิตจากซีล
บนหนทางล้างบาป
นกกระดาษกลางฝนสีดำ
ทางหนีไฟ
โลกของคนจิตตก
ฟลุก
ผีใต้เตียง
บาปกรรมของคนไม่มีหัวใจ
21 วัน
20 ปีไทยเสียเอกราชให้ความโลภ
แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ด.ช. ประชา ธิปไตย อายุ ๘๕
เก่งเป็นคนละเรื่องกับประสบความสำเร็จ
ภาพลวงตาในองค์กร
# ขวานหิน
จากไปอย่างสวยงาม
เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
รถไฟสายน้ำตา
สัญญาณจากสวรรค์
ฟีนิกซ์
Hunter-gatherer
ยืดเรื่อง
ของเล่น
“คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด”
จดหมายถึงเพื่อนต่างดาว ตอน : มิจฉาทิฐิ
เกย์คืออาชญากรรม!
วงจร
sidekick
กบเหลา
pH
สิงโตภูเขากับฉลาม
อาคารที่สำคัญที่สุดในโลก
บัญชี-วิต
อาชีพสุดท้าย
มักง่าย
ปลาตรงต่อเวลากว่าคน
หนึ่งชั่วโมง
A-D
เส้นสายลายชีวิต
สิ่งที่ดีสำหรับเรา
ถ่ายรูปชีวิต
ติดดอย
ธาตุแท้
ปากหนัก
คนบ้างาน
สัญชาติ : Minimalist
ราโชวาท
คนไทยทั้งปวง
หยดน้ำใสหนึ่งหยด สองหยด สามหยด...
Bad Bad Boss
ยืมหัว
ผู้ปิดบอลหลังพระ
คนมองเห็นอนาคต
แมวดำแมวขาว
เรื่องของนาจัต
เหนือเส้นชัย
ทลายกำแพง
ผ่าตัดรักษาวิสัยทัศน์
ปล่อยนะ
ข่มขืน = ประหาร?
เข็นลูกขึ้นภูเขา
กล้าทำกล้ารับ
1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้
ชีวิตรุงรัง
ลูกค้าเล็ก
เขม่าที่เกาะหัว
เดินดุ่มๆ เข้าไป
ความลับของรหัส ฉ.
ข้ามช็อต
มูลค่าจริง
ตะกอนสีในหัวใจ
ปลูกวิญญาณในสวนแห่งจักรวาล
ทางที่ไม่ได้เดิน
พลังสำรอง
สลายพลัง
ส่องสว่างในตัวเอง
ถ่านดำกับเพชรวาว
หมาป่าวิเวก
ทึกทักเอาเองว่าไม่เป็นไร
วันฟรี
โลกสวย
พ่อแม่ทำร้ายฉัน
สัญญาสุภาพบุรุษ
ชาติหน้า
ผีเสื้อขยับปีก
ตามลิง
จุดรับน้ำหนัก
กลิ่นปาก
รู้เขารู้เรา
วิวาห์พาสะดวก
ชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ชีวิตครบเทอม
เลขมงคล
กระจกเงา
หน้าต่างบานที่สอง
คนแปลกหน้า
SEX หมู่
เครื่องเรือนแห่งชีวิต
ป้ายราคาที่ซ่อนอยู่
“ทำไม่ได้หรอก”
บนฟลอร์แทงโก้
วัววิเศษ
เข็มทิศกับไวโอลินของไอน์สไตน์
ฟอสซิลและเซน
เพชรกับกรวด
“ชาตินี้จะไม่เป็นลูกจ้างใครอีกแล้ว”
ของฟรี
‘ของชั่วร้าย’
จ.ด.พ.
“ภาษาไทยกด 1, for English please press 2”
รากแก้ว
เล่นคำรัก
ภูเขาลูกเดิม
Depth of Field
ยางรถยนต์
นามเทศแปลงไทย
เลือดสีแดงบนเสื้อสีน้ำเงิน
ลืมตีน
ฝังร่างในฟากฟ้า
Creativity (9)
Creativity (8)
Creativity (7)
Creativity (6)
Creativity (5)
ปีเปลี่ยนทิศ
Creativity (4)
Creativity (3)
Creativity (2)
Creativity (1)
คู่มือดูหนัง Interstellar (2)
คู่มือดูหนัง Interstellar (1)
ปลาตัวแรกที่ว่ายในสนามฟุตบอล
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 5
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 4
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 3
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 2
เงาของนักเขียนคนหนึ่ง ตอน 1
กบในหม้อน้ำ
วิชาที่ไร้ประโยชน์
ใต้เงาของคนอื่น
สร้างปัญหามาแก้
ไซ่ง่อนรำลึก
เสียงเพลงในกองขยะ
สัญญาณจากสวรรค์
ระหว่างทางสู่ความสำเร็จ
ผักชี
งานฝีมือ
ห้องสามห้อง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (9)
มนุษย์หมาป่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (8)
มีแผน v.s. วางแผน
นาฬิกาทราย
เนื้อคู่
หนึ่งในสามพันล้าน
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (7)
เครื่องกรอง
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (6)
เมียเก่า
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (5)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (4)
ส.ค.ส. 2557 : ข้อแม้ของความสุข
สนับสนุนปฏิวัติด้วยรถถัง!
กล่องใส่ภูเขา ต้นมะพร้าว ทะเล เรือ หาดทราย
ไม่มีเงินไม่ต้องใช้
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (3)
ป้อมตำรวจ
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (2)
คุยกับมนุษย์ต่างดาว (1)
เรื่องน่าอัศจรรย์
ฉี่ไม่เข้าเป้า
ไดโนเสาร์หลังบ้าน
ยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดง
ระนาบที่สี่ของชีวิต
บนกับล่าง
เด็กเวร
ภาพเบลอ
กรอบของสนามเบสบอล
ตับหมู
ทุกข์ทบต้น
ซอมบี้
Fake!
ปลาปีนเขา
มนุษย์พิเศษ
บทเรียนหลังพวงมาลัยรถยนต์
นักเดินทาง
บุญสำเร็จรูป
ขนมจีบ
สมการชีวิต
100 เรื่องแปลก
โลกคู่ขนาน
ตายก็ตาย รอดก็รอด
เดินเท้าไปโรงเรียน
ความคิดกำหนดชะตาชีวิต
คนโชคดี
เปลี่ยนกระถาง
ฟีนิกซ์
วันเกิดปีที่ 3,500,000,000
นาฬิกาของนกฮูก
อิฐทีละก้อน
เดาสร้างทุกข์
หนังพากย์
กระถางเปล่า
นอนหลับ กินข้าวอร่อย
iJOBS
เศษสตางค์
ตลกอันตราย!
บ้านแตกเพราะ สตีฟ จ็อบส์
แตะหัวใจ
เมื่อหัวใจเต้นครั้งที่ 15,000,000,000
ชั้นดิน
ตอไม้
ฟ้าถล่ม
สายดิน
คุณค่าของชิ้นส่วนเล็กๆ
ยาใจ
ยอดฝีมือทำเก้าอี้
ด้านที่มองไม่เห็น
กำแพงขวางรัก
LAT
อาหารหมู
3G
“โลกไม่ยุติธรรมเลย”
ภาษาแผ่นดิน
แม่น้ำแสงจันทร์
ยานเวลามีจริง!
ช็อกโกแลตยัดไส้
ของพิเศษ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ IPAD
ทหารผ่านศึกกับเด็กชายขาพิการ
ตัวขี้เกียจ
ประกันใจตลอดชีวิต
ตาไม่ถึง (2)
ตาไม่ถึง (1)
ฟาดดาบ
ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวัน
ไฟปรารถนา
ในห้วงเหวของความตาย
แก้บน
หนึ่งวันของเมย์ฟลาย
กาลเทศะกับการใช้ชีวิตอย่างมีความงาม
ปลาที่ไม่ยอมขึ้นบก
หัวใจที่ไม่จมน้ำ
สะฮารา
แดดเที่ยง
รองเท้ากับแซกโซโฟน
โซดา
คนหัวใจเหล็ก
ลายมือ
ทุดง!
แลคโตบาซิลัส
หกลิตร
ครัวสุข ตอน สลัด
GPS
This is the latter.
พู่กันของ จุก เบี้ยวสกุล
Bad hair day & On the job training
Connection
Backfire
รถยนต์ใต้สะพาน
ทำดีไม่ได้ดี
Will I do it again?
หนอนในแอปเปิล
Grow old gracefully
ชีวิตย้อนคืน
46 วินาที
มีดีต้องอวด?
Mediocrity
อาย
It will pass.
สัมผัสพิเศษ
เครื่องมือชิ้นสุดท้าย
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 2
หัวใจใต้จุดเยือกแข็ง ตอน 1
เด็กโง่
ขอบเขตความรักของพ่อแม่
ก่อนถึงเส้นตายรัก
หัวบันไดแห้ง
ตัด-หั่น-เจี๋ยน
ฉันกับเรา
สองปีกและตรวน
ผิดที่
ผู้หญิงของขงเบ้ง
เสื่อผืนหมอนใบ
somebody-nobody
เจ็ดชั่วโคตร
วิศวกรรมแห่งชีวิต
ยี่สกที่ไม่ยอมกินเบ็ด
เสิร์ฟกาแฟเจ้านาย
Dum spiro, spero
Between the devil and the deep blue sea
decoy
ปะติรู-ป-ระชาธิปไตย!
I Do a Dream
พื้นที่เสื่อมโทรม
White Lies
Homesick
ตุ๊กตาล้มลุก
ด่านรัก
Swinging!
วันนรก
บริหารเวลา
นิทานเรื่อง จีนกับใบมะขาม
บทความสัมมนาซีไรต์ 1999
ซีอีโอชีวิต
มุมงดงามที่เหลืออยู่
ฟุกุชิมะ 50
ตะกอนก้นแก้ว
สมมุติว่า...
จงทำชั่ว!
ฮะจิโค, รุสวอร์ป และ บ๊อบบี้
เกจ์น้ำมัน
ความฝันริมถนน
เถรตรง
15 Minutes of Fame
อำนาจของเสียงหัวเราะ
acquaintance
The end justifies the means
นิยายประหลาด
ปอดแหก
ก้นเหว
เสียงของหัวใจ
จูบตีน
สองมือเล็กๆ ของเราแต่ละคน
ชีวิตติดกับ
ปาฏิหาริย์ของจุดสีฟ้าอ่อน
ฟองน้ำ
Shit happens!
ริบบินสีเหลืองบนต้นไม้
เสียงไวโอลินที่ไม่มีใครได้ยิน
ช่องโหว่
“แล้วไงล่ะ?”
แรงดึงดูด
No life!
ตั๋วรถไฟครึ่งราคา
พลังของความพลิกแพลง
เดี๋ยวนี้!
คู่แท้
ยาวิเศษ
บทเรียนนอกตำรา
เปลือกนอกกับแก่นใน
Reset
อารมณ์ขันกันกระสุน
กระดุมเม็ดแรก
เซลล์ใหม่
โรจน์แม็พ
ของขวัญวันอังคาร
ปีกแห่งพระปรีชาชาญ
แตงโมสี่เหลี่ยม
ห้องเรียนของวั่นเล่าหยัง
ธรรมะในห้องน้ำ
สื่อสาน
ลูกปลาในแอ่งน้ำ
ไม้คาน
ยึด sub !
ศาสนาผี
จดหรือไม่จด?
เครื่องมือวิเศษ GT 200
ราคาคุย
เม็ดเกลือแห่งอหิงสา
ดาวอังคารเหนือต้นเชอร์รี
หลุมอากาศ
สื่อสังวาส 3
สื่อสังวาส 2
สื่อสังวาส 1
อยากให้คนอื่นจดจำคุณอย่างไร?
เสือกับหน้ากากมนุษย์
Blessing in Disguise
สวนสัตว์ (จบ)
สวนสัตว์ (1)
เสียดายที่...
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (3)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (2)
เสียงบ่นของคนทำหนังสือคนหนึ่ง (1)
ก่อนที่ไฟจะดับ
ของหวาน
คนตาบอดในฤดูใบไม้ผลิ
เด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก
ป้ายสต.
ความบังเอิญที่น่ารื่นรมย์
ชื่อเสียงกับความสุข
ออมสินเวลา
ยานเวลากับเครื่องมือพยากรณ์อากาศ
ประชดชีวิต
แอ๊ปเปิ้ลสีแดง
เครื่องมือ
When it rains, it pours.
ดร. เจคเคิล กับ มิสเตอร์ไฮด์
จุดเล็กๆ จุดหนึ่ง
ผัดไทยหนึ่งนาทีครึ่ง
เล่นให้จบเกม
แว่นตาดำ
คำบวกคำลบ
ล้มแล้วเหยียบ
มาราธอน
มองกว้างมองไกล
พ่ายแพ้อย่างสง่างาม
ชายผู้ระเบิดปรมาณูหล่นใส่หัวสองหน
ชาติมีราคาเท่าไร?
ความงามของความเงียบ
เช็กช่วยชาติ
ทูนอิน
รักข้ามพรมแดนสงคราม
เมืองขี้เมา (2)
เมืองขี้เมา (1)
ตุ๊กตาล้มลุก
สมุนไพรอันตราย 13 ชนิด
ตายอย่างหมดจด
เห็นมดเท่าช้าง
ถุงกาแฟ
ผงซักฟอก
พิษทางใจ
มากคนมากความ
เราควรรื้อถอนโครงสร้างของละคร 'น้ำเน่า' หรือไม่?
ปาร์ตี้ชีวิต
รักตัวเอง
แผ่นดินของเรา
หนทางสายที่สอง
ก่อนขึ้นเขาสูง
คนละเรื่องเดียวกัน
อกหักดีกว่ารักไม่เป็น?
อาตี๋สักมังกร
แผนที่โลกกลับหัว
เมื่อถูกถีบลงน้ำ
แก้มอีกข้างหนึ่ง
วิกฤติกับโอกาส
ฉัพพรรณรังสี
ปากมีไว้เพื่อ...?
ข้าวผัด
ชีวิตพอเพียง
ในแสงสุดท้ายของวัน
วาบหวิววิทยาลัย
คุณค่าของชีวิต ตอน 4 (จบ)
คุณค่าของชีวิต ตอน 3
คุณค่าของชีวิต ตอน 2
คุณค่าของชีวิต ตอน 1
เลขนำโชค
คนเราสามารถเป็นคนดีโดยไร้ศาสนาได้หรือไม่?
ท้องฟ้าเป็นผู้ชาย ดวงดาวเป็นผู้หญิง
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 2
คนใบ้ในห้องเรียน ตอนที่ 1
คนจนห้ามท้องเสีย
ตบกะโหลกพระ
ในฤดูหนาวอันแสนนาน
ศูนย์แคลอรี
คำขอโทษ
เครื่องมือชิ้นหนึ่ง
เราสามารถก้าวไปถึงสังคมอุดมคติได้หรือไม่
เส้นโค้ง เส้นเว้า กับเส้นหยัก
โรคติดต่อ
วันที่ 1 มกราคม
แผลเป็นของ คิม ฟุก
แบบสอบถามชีวิต (3)
เสียงสุดท้ายให้โลกได้ยิน
แบบสอบถามชีวิต (2)
วนิดา
แบบสอบถามชีวิต (1)
ผลไม้วิเศษ
ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงาน
อำนาจเหนือธรรมชาติจะนำพาสังคมไทยไปถึงไหน?
คนอารมณ์ดี
หัวใจที่ชายแดน
ว่าด้วยความ 'เพอร์เฟ็ค'
เรื่องของ J
เครดิตกับภาพลักษณ์
อาชีพ : แม่บ้าน
หัวใจ Y
‘ฮาร์ท’ กับ ‘เฮด’
ย้อนกลับสู่ความเป็นระเบียบ
สุญญากาศ
เคียงไหล่ลูกน้อง
แมวที่ริมฝั่ง
รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ (แห่งชีวิต)
‘คิดได้ไง’ กับ ‘คิดโง่ๆ’
ปฏิทินจักรวาล
คุณค่าของของทรัพยากร
ทาสของชื่อเสียง
จากความว่างเปล่าสู่ความว่างเปล่า
ความคงอยู่ของความมืด
จตุ-calm
บุญคุณกับกตเวทิตา
ลมปราณแห่งปัญญา
คนที่ไม่มีวันแก่
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
ปากที่เสกศิลป์
คนวิ่งชีวิต
ผู้หญิงผมขาวที่นั่งแถวหน้าสุดในห้องเรียน
ไวโอลินกับหมีแพนด้า
ในตอนจบวัน
สิ่งที่เรามีเหลืออยู่
ปีกหัก
เข็มทิศกับไวโอลินของไอน์สไตน์
ถึงจะเดินถอยหลัง ก็ยังต้องออกแรง
เสน่ห์ของความเรียบง่าย
ล้มแล้วลุกขึ้นมาโลดแล่นต่อไป
การมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิต
ไฟดับห้านาทีในหัวใจ
นางสาวมารยาท
0 นาทีก่อนเที่ยงคืน
บทเรียนที่โรงเรียนไม่ได้สอน
หมาแย่งก้อนเนื้อ
ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรม
น้ำท่วมทุ่ง
โลกที่ไร้สิ่งกีดขวาง
ปัญหารัก
วิตามินชีวิต
มาจากอากาศธาตุ
ยิ่งน้อยยิ่งมาก
ปาฏิหาริย์แห่งการใช้สติและปัญญา
Happy Ever After
มือหยาบกร้านที่สานเก้าอี้ไม้ไผ่
นิสัยเสียที่เรียกว่า วิตก
รสชาติของชีวิต
ไม่มีวันยอมแพ้
ของปลอม
ริมแม่น้ำ
ฤดูกาล
อาซ้อกับหมูในอวย
ผลของการพยายามเอาใจทุกคน
นังอิจฉา
ความตายคือความรัก
บนโต๊ะอาหารเช้า
เบื้องบนมีแสงอาทิตย์และแสงดาว
รอยเท้าข้างเดียวของลีนา
รถไฟสองขบวน
การรอคอยของ ลี อัง
จุดฝันในม่านมืด
คุณค่าของกระดาษแผ่นหนึ่ง
ไกลกว่าที่ตามองเห็น
เสน่ห์ร้อยเปอร์เซ็นต์
คนที่เต้นรำที่หัวใจ
เบื่อคนบ่น
คนไม่ยอมแพ้ที่ปลายทางโลก
นางในฝัน
หนึ่งก้าวถัดไป
วันไม่ดี
เด็กสาวแขนขาดที่สี่แยก
ความฝันที่เก็บไว้ในลิ้นชัก
สิ่งที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้
ในแสงสลัว
หลุมดำ
โอกาสที่สอง
โลกใบเล็กของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
วันเสียตัว
สุขพึงใจกับสุขชื่นใจ
อีแก่ที่ไม่มีใครต้องการ
อนุภาคที่มีวิถีชีวิตของมันเอง
ก้าวย่างแรก
ฮีอา ลี กับนิ้วทั้งสี่
รูบนกำแพงกั้นน้ำ
เสียงที่ไม่มีวันจางหายไปจากโลก
น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ไม้กางเขน
ความฝันโง่ๆ
ความดีความชอบ
กราบสามีก่อนเข้านอน
ชีวิตที่ดี
กลางสายฝน
สัตว์ประหลาดในโลกที่แสนสวยงาม
ทางเลือกของหัวใจ
เส้นตายกับคำท้าทาย
ยืนด้วยเท้าของตนเอง
จรรยาบรรณ
วิปริตธรรมชาติ
ยาขม
เข็มทิศ
วันแห่งความหวัง
Perception - Reality
ดีทอกซ์
รังที่สร้างด้วยรัก
บทเรียนที่สูญเปล่า?
ไหว้สัตว์ตาย
เนรคุณธรรมชาติ?
โลกของไอ้แก่
การศึกษากับปัญญา
ตัวกูของใคร
รักคนอื่นหรือรักตัวเอง?
บทเรียนจากตะกร้า
บทเรียนจากความเชื่องช้า
วิบัติสมมุติ
"ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่..."
เจตนาดีกับลมปาก
งานใหญ่กับงานยิ่งใหญ่
ต้นรักในหัวใจ
ทวนน้ำ
ขนาดของหัวใจ
ไม้ผลัด
ส้มเปรี้ยวกับส้มหวาน
คนที่สิบเอ็ด
คำสุภาพกับมารยาทที่แท้
ก่อนเปลือกตาจะปิด
"ช่างมัน ฉันไม่แคร์"
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
อภัยทาน
วันแห่งความรัก
ของใหม่
สองข้างทางสู่เส้นชัย
คนตาบอดบนสะพานแคบ
คุณค่าเล็ก ๆ ของตัวไร้ประโยชน์
งานทรมานกับงานในฝัน
สายน้ำกับความตาย
มาสาย-กลับดึก
31 ธันวาคม
ลอกคราบจากภายใน
กบเลือกงาน
ไม้แข็งกับไม้อ่อน
ไส้เดือนกับมังกร
ขาวกับดำ
ประโยชน์ของความไม่มี
รอยเท้าเล็ก ๆ ของเราเอง
เติมน้ำใสใส่หัวใจ
เปลือกของสุภาพชน
สายรุ้ง
Expiry Date
นาฬิกา
เสียน้อยเสียยาก
กติกา
ก็แค่ความไม่สะดวกเล็ก ๆ
ความยาวของหนึ่งวินาที
ข้างกำแพงสงคราม
ส่วนเกิน
เพลงรัก
อหิงสา
คนแก่ในสวนสีเขียว
ความอึด
The Evil Thing?
ความฝัน