ปลาตัวแรกที่ว่ายในสนามฟุตบอล 

มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้มีต้นกำเนิดที่แอฟริกา มาจากรากเหง้าเดียวกัน จากมนุษย์กลุ่มเดียวกัน ต้นทางเดียวกัน แปลงสภาพจากมนุษย์วานรเป็นมนุษย์สมัยใหม่ Homo sapiens เมื่อราวสองแสนปีก่อน บรรพบุรุษของเราอาศัยที่กาฬทวีปนานแสนกว่าปี จนเมื่อหกหมื่นปีก่อน บางสิ่งทำให้พวกเขาส่วนหนึ่งเริ่มเดินทางออกจากแอฟริกาหลายสายทาง จากจุดนั้นแพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ในเวลาไม่กี่หมื่นปี เปลี่ยนแปลงสีผิว สีนัยน์ตา และโครงหน้าจนดูเหมือนเราเป็นสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์กัน

เรารู้เรื่องราวนี้จากซากฟอสซิลมนุษย์โบราณและดีเอนเอในตัวมนุษย์ปัจจุบัน ดีเอนเอมนุษย์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อนำหลักฐานดีเอนเอของคนทั้งโลกมาเชื่อมต่อกัน นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถแกะรอยอดีตกลับไปถึงจุดกำเนิดมนุษย์ เป็นที่มาของแผนที่วิวัฒนาการและเส้นทางอพยพของมนุษย์

เมื่อวิทยาการด้านพันธุกรรมศาสตร์และดีเอนเอก้าวถึงจุดสูงพอ ในปี ค.ศ. 2005 สถาบัน National Geographic ริเริ่มโครงการชื่อ Genographic Project จัดทำแผนที่พันธุกรรมของมนุษยชาติ และศึกษาการอพยพของมนุษย์จากจุดต้นกำเนิดจนครอบครองโลก โดยศึกษาตัวอย่างดีเอนเอของคนทั่วโลก

ผมเป็นหนึ่งในมนุษยโลก 691,609 คน (นับถึงวันนี้) ซึ่งได้ร่วมโครงการนี้ โดยส่งตัวอย่างดีเอนเอของตนเองไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาอ่านค่าและวิเคราะห์

และนี่คือผลที่ได้รับ :60,000 ปีก่อน

ราวหกหมื่นปีก่อน เมื่อบรรพบุรุษของเราเดินทางออกจากกาฬทวีป พวกเขาเผชิญหน้ากับมนุษย์อีกสองสายพันธุ์ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเรา นั่นคือสายพันธุ์ Neanderthal และ Denisovan และเกิดการผสมข้ามพันธุ์กันขึ้น

ร่องรอยของมนุษย์สองสายพันธุ์นี้ปรากฏในดีเอนเอของมนุษย์ทุกคนในโลก ตั้งแต่ 1-4 เปอร์เซ็นต์ ผมก็เช่นกัน!

ส่วนแบ่งสายเลือด Neanderthal ในตัวผมคือ 2% ส่วนแบ่งสายเลือด Denisovan ในตัวผมคือ 1.9%

ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าผมมีความ ‘โบราณ’ แค่ไหน!1,000 - 100,000 ปีก่อน

รหัสสายพันธุ์ทางฝ่ายแม่ของผมคือ B4a
รหัสสายพันธุ์ทางฝ่ายพ่อของผมคือ O-M111

บรรพบุรุษฝ่ายแม่ของผมเดินทางออกจากแอฟริกาไปเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ ตั้งหลักแหล่งที่ภาคใต้ของจีนในปัจจุบัน จากจุดนั้น บรรพบุรุษบางกลุ่มได้เดินทางกลับไปทางตะวันตกไปยังอินเดีย และฝั่งทะเลเอเชียตะวันออก รวมทั้งญี่ปุ่น

B4a เป็นดีเอนเอลำดับต้นๆ ของสาย B พบมากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มย่อยของ B4a อพยพไปเป็นชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกา

ส่วนบรรพบุรุษฝ่ายพ่อของผมเดินทางออกจากแอฟริกาไปเอเชีย และตั้งหลักที่ภาคใต้ของจีน พวกนี้คือกลุ่มที่ทำการเกษตรกรรมเป็นพวกแรกของโลก จากจุดนั้น บรรพบุรุษบางกลุ่มเดินทางไปต่อไปที่ญี่ปุ่น บ้างก็ลงใต้ และอีกกลุ่มเดินทางไปตั้งหลักที่หมู่เกาะโพลีนีเชีย

O-M111 เป็นดีเอนเอที่สืบมาจาก O-M88 ซึ่งพบมากในพวก Hani, She, เวียดนาม, คนเผ่าไท, ชาวเขา เช่น แม้ว เย้า, ชนพื้นเมืองไต้หวัน, บอร์เนียว, จีนฮั่น ฯลฯ

ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าผมเป็น ‘คนญาติเยอะ’ เอาการ!


5,000 - 10,000 ปีก่อน

สายเลือดของผมประกอบด้วย

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 68%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 32%

ตัวเลขนี้อยู่ระหว่างกลุ่มที่พบมากในญี่ปุ่น และพวกคินข์ ที่เวียดนาม ซึ่งบอกว่าบรรพบุรุษน่าจะเป็นพวกที่อพยพไปเอเชียตะวันออก และพวกที่อพยพไปไซบีเรียตะวันออกและจีนตอนเหนือด้วยตัวอย่างข้อมูลของมนุษย์เกือบเจ็ดแสนคน นักวิทยาศาสตร์มองเห็นทิศทางการอพยพชัดเจนขึ้น มันตอกย้ำข้อเท็จจริงว่า เราทุกคนมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน เราทุกคนมาจากมนุษย์โบราณกลุ่มเดียวกัน เราทุกคนเป็นญาติทางสายโลหิตกัน ไม่ว่าจะดูไม่น่าเป็นไปได้เพียงใด

หลายช่วงเส้นทางของมนุษยชาติสะดุดและเกือบสูญพันธุ์ไป แต่เราก็เป็นพวกที่อยู่ในส่วนหนึ่งที่รอดมาได้

แต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าที่แตกกระเซ็นมาจากต้นกำเนิด ก่อร่างสร้างถิ่นใหม่ ประดิษฐ์ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย ชาติ ลัทธิ ความเชื่อ ฯลฯ จนสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ช่องว่างระหว่างแต่ละกลุ่มก็ถ่างห่างออกจากกันขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแต่ละกลุ่มก็ลืมไปแล้วว่าตนเองมาจากไหน แบ่งเป็น ‘พวกเรา’ กับ ‘พวกเขา’ ตามมาด้วยการทะเลาะวิวาท ความเกลียดชัง และสงคราม

หากเราสามารถโดยสารยานเวลาไปในอนาคตสักแสนปี พบลูกหลานที่สืบสายโลหิตเราเข่นฆ่ากัน เราคงรู้สึกเสียใจ บางทีบรรพบุรุษกลุ่มแรกของเราอาจรู้สึกเช่นเดียวกัน หากโดยสารยานเวลามาเห็นสภาพโลกเราเวลานี้

การรู้ว่าผองมนุษย์ในโลกเชื่อมกันลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นจากเปลือกของสีผิว สีนัยน์ตา เค้าโครงหน้า อาจทำให้เราลดความเกลียดชังกันและกันกว่าที่เป็นอยู่ บางทีเมื่อเรามองเข้าในตัวตนกายภาพของเรา ในสายเกลียวแห่งดีเอนเอ เราอาจมองเห็นมากกว่าแค่ว่าเราเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร และเรารบเพื่อใคร

สงครามเกิดขึ้นทุกวัน การฆ่ากันอุบัติขึ้นทุกวัน ความเกลียดชังมิได้อยูในดีเอนเอที่บรรพบุรุษส่งต่อให้เรา เราสร้างมันขึ้นมาเองต่างหาก เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันวินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

8 พฤศจิกายน 2557


คมคำคนคม

Because I have loved life, I shall have no sorrow to die.

เพราะว่าข้ารักชีวิต ข้าจักไม่เสียใจที่จะตาย

Amelia Burr

ส่งต่อให้เพื่อน :  
 
 
 
ความเห็นที่ 1
ส้มลิ้ม 12-11-2014 20:26

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C

 

นานมาแล้วที่เคยนั่งฟังเรื่องกำเนิดมนุษย์ในห้องเรียนชีววิทยา 

...นานมาแล้วที่ลืมไปว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์กัน

 
 
 
แสดงความเห็น
 
 
Email
 
Password
 
 
    
 
หนอนในตะกร้า (รวมบทความทั้งหมด)
 
แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ด.ช. ประชา ธิปไตย อายุ ๘๕
เก่งเป็นคนละเรื่องกับประสบความสำเร็จ
ภาพลวงตาในองค์กร
# ขวานหิน
จากไปอย่างสวยงาม
เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
รถไฟสายน้ำตา
สัญญาณจากสวรรค์
ฟีนิกซ์
Hunter-gatherer
ยืดเรื่อง
ของเล่น
“คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด”
จดหมายถึงเพื่อนต่างดาว ตอน : มิจฉาทิฐิ
เกย์คืออาชญากรรม!
วงจร
sidekick
กบเหลา
pH
สิงโตภูเขากับฉลาม
อาคารที่สำคัญที่สุดในโลก
บัญชี-วิต
อาชีพสุดท้าย
มักง่าย
ปลาตรงต่อเวลากว่าคน
หนึ่งชั่วโมง
A-D
เส้นสายลายชีวิต
สิ่งที่ดีสำหรับเรา
ถ่ายรูปชีวิต
ติดดอย
ธาตุแท้
ปากหนัก
คนบ้างาน
สัญชาติ : Minimalist
ราโชวาท
คนไทยทั้งปวง
หยดน้ำใสหนึ่งหยด สองหยด สามหยด...
Bad Bad Boss
ยืมหัว
ผู้ปิดบอลหลังพระ
คนมองเห็นอนาคต
แมวดำแมวขาว
เรื่องของนาจัต
เหนือเส้นชัย
ทลายกำแพง
ผ่าตัดรักษาวิสัยทัศน์
ปล่อยนะ
ข่มขืน = ประหาร?
เข็นลูกขึ้นภูเขา