ปลาตัวแรกที่ว่ายในสนามฟุตบอล 

มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้มีต้นกำเนิดที่แอฟริกา มาจากรากเหง้าเดียวกัน จากมนุษย์กลุ่มเดียวกัน ต้นทางเดียวกัน แปลงสภาพจากมนุษย์วานรเป็นมนุษย์สมัยใหม่ Homo sapiens เมื่อราวสองแสนปีก่อน บรรพบุรุษของเราอาศัยที่กาฬทวีปนานแสนกว่าปี จนเมื่อหกหมื่นปีก่อน บางสิ่งทำให้พวกเขาส่วนหนึ่งเริ่มเดินทางออกจากแอฟริกาหลายสายทาง จากจุดนั้นแพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ในเวลาไม่กี่หมื่นปี เปลี่ยนแปลงสีผิว สีนัยน์ตา และโครงหน้าจนดูเหมือนเราเป็นสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์กัน

เรารู้เรื่องราวนี้จากซากฟอสซิลมนุษย์โบราณและดีเอนเอในตัวมนุษย์ปัจจุบัน ดีเอนเอมนุษย์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อนำหลักฐานดีเอนเอของคนทั้งโลกมาเชื่อมต่อกัน นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถแกะรอยอดีตกลับไปถึงจุดกำเนิดมนุษย์ เป็นที่มาของแผนที่วิวัฒนาการและเส้นทางอพยพของมนุษย์

เมื่อวิทยาการด้านพันธุกรรมศาสตร์และดีเอนเอก้าวถึงจุดสูงพอ ในปี ค.ศ. 2005 สถาบัน National Geographic ริเริ่มโครงการชื่อ Genographic Project จัดทำแผนที่พันธุกรรมของมนุษยชาติ และศึกษาการอพยพของมนุษย์จากจุดต้นกำเนิดจนครอบครองโลก โดยศึกษาตัวอย่างดีเอนเอของคนทั่วโลก

ผมเป็นหนึ่งในมนุษยโลก 691,609 คน (นับถึงวันนี้) ซึ่งได้ร่วมโครงการนี้ โดยส่งตัวอย่างดีเอนเอของตนเองไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาอ่านค่าและวิเคราะห์

และนี่คือผลที่ได้รับ :60,000 ปีก่อน

ราวหกหมื่นปีก่อน เมื่อบรรพบุรุษของเราเดินทางออกจากกาฬทวีป พวกเขาเผชิญหน้ากับมนุษย์อีกสองสายพันธุ์ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเรา นั่นคือสายพันธุ์ Neanderthal และ Denisovan และเกิดการผสมข้ามพันธุ์กันขึ้น

ร่องรอยของมนุษย์สองสายพันธุ์นี้ปรากฏในดีเอนเอของมนุษย์ทุกคนในโลก ตั้งแต่ 1-4 เปอร์เซ็นต์ ผมก็เช่นกัน!

ส่วนแบ่งสายเลือด Neanderthal ในตัวผมคือ 2% ส่วนแบ่งสายเลือด Denisovan ในตัวผมคือ 1.9%

ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าผมมีความ ‘โบราณ’ แค่ไหน!1,000 - 100,000 ปีก่อน

รหัสสายพันธุ์ทางฝ่ายแม่ของผมคือ B4a
รหัสสายพันธุ์ทางฝ่ายพ่อของผมคือ O-M111

บรรพบุรุษฝ่ายแม่ของผมเดินทางออกจากแอฟริกาไปเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ ตั้งหลักแหล่งที่ภาคใต้ของจีนในปัจจุบัน จากจุดนั้น บรรพบุรุษบางกลุ่มได้เดินทางกลับไปทางตะวันตกไปยังอินเดีย และฝั่งทะเลเอเชียตะวันออก รวมทั้งญี่ปุ่น

B4a เป็นดีเอนเอลำดับต้นๆ ของสาย B พบมากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มย่อยของ B4a อพยพไปเป็นชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกา

ส่วนบรรพบุรุษฝ่ายพ่อของผมเดินทางออกจากแอฟริกาไปเอเชีย และตั้งหลักที่ภาคใต้ของจีน พวกนี้คือกลุ่มที่ทำการเกษตรกรรมเป็นพวกแรกของโลก จากจุดนั้น บรรพบุรุษบางกลุ่มเดินทางไปต่อไปที่ญี่ปุ่น บ้างก็ลงใต้ และอีกกลุ่มเดินทางไปตั้งหลักที่หมู่เกาะโพลีนีเชีย

O-M111 เป็นดีเอนเอที่สืบมาจาก O-M88 ซึ่งพบมากในพวก Hani, She, เวียดนาม, คนเผ่าไท, ชาวเขา เช่น แม้ว เย้า, ชนพื้นเมืองไต้หวัน, บอร์เนียว, จีนฮั่น ฯลฯ

ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าผมเป็น ‘คนญาติเยอะ’ เอาการ!


5,000 - 10,000 ปีก่อน

สายเลือดของผมประกอบด้วย

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 68%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 32%

ตัวเลขนี้อยู่ระหว่างกลุ่มที่พบมากในญี่ปุ่น และพวกคินข์ ที่เวียดนาม ซึ่งบอกว่าบรรพบุรุษน่าจะเป็นพวกที่อพยพไปเอเชียตะวันออก และพวกที่อพยพไปไซบีเรียตะวันออกและจีนตอนเหนือด้วยตัวอย่างข้อมูลของมนุษย์เกือบเจ็ดแสนคน นักวิทยาศาสตร์มองเห็นทิศทางการอพยพชัดเจนขึ้น มันตอกย้ำข้อเท็จจริงว่า เราทุกคนมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน เราทุกคนมาจากมนุษย์โบราณกลุ่มเดียวกัน เราทุกคนเป็นญาติทางสายโลหิตกัน ไม่ว่าจะดูไม่น่าเป็นไปได้เพียงใด

หลายช่วงเส้นทางของมนุษยชาติสะดุดและเกือบสูญพันธุ์ไป แต่เราก็เป็นพวกที่อยู่ในส่วนหนึ่งที่รอดมาได้

แต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าที่แตกกระเซ็นมาจากต้นกำเนิด ก่อร่างสร้างถิ่นใหม่ ประดิษฐ์ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย ชาติ ลัทธิ ความเชื่อ ฯลฯ จนสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ช่องว่างระหว่างแต่ละกลุ่มก็ถ่างห่างออกจากกันขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแต่ละกลุ่มก็ลืมไปแล้วว่าตนเองมาจากไหน แบ่งเป็น ‘พวกเรา’ กับ ‘พวกเขา’ ตามมาด้วยการทะเลาะวิวาท ความเกลียดชัง และสงคราม

หากเราสามารถโดยสารยานเวลาไปในอนาคตสักแสนปี พบลูกหลานที่สืบสายโลหิตเราเข่นฆ่ากัน เราคงรู้สึกเสียใจ บางทีบรรพบุรุษกลุ่มแรกของเราอาจรู้สึกเช่นเดียวกัน หากโดยสารยานเวลามาเห็นสภาพโลกเราเวลานี้

การรู้ว่าผองมนุษย์ในโลกเชื่อมกันลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นจากเปลือกของสีผิว สีนัยน์ตา เค้าโครงหน้า อาจทำให้เราลดความเกลียดชังกันและกันกว่าที่เป็นอยู่ บางทีเมื่อเรามองเข้าในตัวตนกายภาพของเรา ในสายเกลียวแห่งดีเอนเอ เราอาจมองเห็นมากกว่าแค่ว่าเราเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร และเรารบเพื่อใคร

สงครามเกิดขึ้นทุกวัน การฆ่ากันอุบัติขึ้นทุกวัน ความเกลียดชังมิได้อยูในดีเอนเอที่บรรพบุรุษส่งต่อให้เรา เราสร้างมันขึ้นมาเองต่างหาก เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันวินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

8 พฤศจิกายน 2557


คมคำคนคม

Because I have loved life, I shall have no sorrow to die.

เพราะว่าข้ารักชีวิต ข้าจักไม่เสียใจที่จะตาย

Amelia Burr

ส่งต่อให้เพื่อน :  
 
 
 
ความเห็นที่ 1
ส้มลิ้ม 12-11-2014 20:26

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C

 

นานมาแล้วที่เคยนั่งฟังเรื่องกำเนิดมนุษย์ในห้องเรียนชีววิทยา 

...นานมาแล้วที่ลืมไปว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์กัน

 
 
 
แสดงความเห็น
 
 
Email
 
Password
 
 
    
 
หนอนในตะกร้า (รวมบทความทั้งหมด)
 
บทเรียนจากงานเลี้ยงรุ่น
ทำดีในสถานการณ์ร้าย
ฟางเส้นสุดท้าย
“ล้อเล่นว่ะ!”
เบ้าหลอมทอง
ฟันเฟืองสีดำ
บทเรียนชีวิตจากซีล
บนหนทางล้างบาป
นกกระดาษกลางฝนสีดำ
ทางหนีไฟ
โลกของคนจิตตก
ฟลุก
ผีใต้เตียง
บาปกรรมของคนไม่มีหัวใจ
21 วัน
20 ปีไทยเสียเอกราชให้ความโลภ
แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ด.ช. ประชา ธิปไตย อายุ ๘๕
เก่งเป็นคนละเรื่องกับประสบความสำเร็จ
ภาพลวงตาในองค์กร
# ขวานหิน
จากไปอย่างสวยงาม
เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
รถไฟสายน้ำตา
สัญญาณจากสวรรค์
ฟีนิกซ์
Hunter-gatherer
ยืดเรื่อง
ของเล่น
“คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด”
จดหมายถึงเพื่อนต่างดาว ตอน : มิจฉาทิฐิ
เกย์คืออาชญากรรม!
วงจร
sidekick
กบเหลา
pH
สิงโตภูเขากับฉลาม
อาคารที่สำคัญที่สุดในโลก
บัญชี-วิต
อาชีพสุดท้าย
มักง่าย
ปลาตรงต่อเวลากว่าคน
หนึ่งชั่วโมง
A-D
เส้นสายลายชีวิต
สิ่งที่ดีสำหรับเรา
ถ่ายรูปชีวิต
ติดดอย
ธาตุแท้
ปากหนัก
คนบ้างาน
สัญชาติ : Minimalist
ราโชวาท
คนไทยทั้งปวง
หยดน้ำใสหนึ่งหยด สองหยด สามหยด...
Bad Bad Boss
ยืมหัว
ผู้ปิดบอลหลังพระ
คนมองเห็นอนาคต
แมวดำแมวขาว
เรื่องของนาจัต
เหนือเส้นชัย
ทลายกำแพง
ผ่าตัดรักษาวิสัยทัศน์
ปล่อยนะ
ข่มขืน = ประหาร?
เข็นลูกขึ้นภูเขา
กล้าทำกล้ารับ
1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้
ชีวิตรุงรัง
ลูกค้าเล็ก