บทสัมภาษณ์ วินทร์ เลียววาริณ
 
สัมภาษณ์ Accy Today
 

หนังสือพิมพ์ Accy Today

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 2554
            

 

1. คุณอาวินทร์คิดว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร?

การศึกษาไม่ว่าระดับใดก็สำคัญทั้งนั้น โดยหลักการ การศึกษาระดับอุดมศึกษาสำคัญมากเพราะเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่ ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านความรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจริยธรรม น่าเสียดายที่นักศึกษาจำนวนมากไม่รู้ว่าทั้งสามอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน เราจึงเห็นภาพนักศึกษาที่เรียนแบบแค่ให้สอบผ่าน หรือขอแค่กระดาษแผ่นเดียว เมื่อจบแล้วก็ยุติการเรียนรู้ มัวแต่ยุ่งกับการหาเงินและค่านิยมอื่นๆ ในสังคม

 

2. ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณอาวินทร์ ให้น้ำหนักกับสิ่งใดมากที่สุด การเรียน กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ ?

ในเมื่อโดยอุดมคติ การเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือการเรียนแบบรู้รอบตัว ทั้งความรู้ในภาควิชาที่เรียนและความรู้ในเรื่องทั่วไปในโลก วิชาการและกิจกรรมก็สำคัญพอกัน ถ้าจะว่าไปแล้ว โอกาสในการเรียนจากตำรานั้นกระทำได้ตลอดชีวิต แต่การทำกิจกรรมหลายอย่างมีเฉพาะในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ผมเชื่อว่าหากนักศึกษาเข้าใจว่าเขาหรือเธอมาทำอะไรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายอะไร ก็จะรู้จักหาทั้งความรู้และประสบการณ์ทางสังคมไปพร้อมๆ กัน จะทำให้มีวุฒิภาวะสูง และท้ายที่สุดก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม

3. เท่าที่ผมทราบมา คุณอาวินทร์จบปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันคุณอามาทำงานด้านการเขียน แล้วคุณอาคิดว่า ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้อะไรกับงานในปัจจุบัน ?

ความรู้ในแต่ละสายก็เป็นประโยชน์ต่องานในแต่ละช่วงชีวิต ประเด็นอยู่ที่ว่า เรารู้หรือไม่ว่าจะเรียนวิชาหนึ่งๆ ไปเพื่ออะไร เราไม่ควรยึดติดว่า เรียนอะไรมาก็ต้องทำงานในสายนั้นเสมอไป หรือถ้าเรียนมาทางสายวิทย์ ก็ไม่ควรไปเรียนในสายศิลป์ เป็นต้น เพราะการแสวงหาความรู้ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น และการแสวงหาความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 

4. ถ้าเลือกได้ คุณอาอยากย้อนเวลากลับไปทำงานเขียนตั้งแต่เรียนจบเลยหรือไม่?

ไม่ครับ เพราะการเขียนหนังสือโดยที่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตกระทำได้ยากมาก

 

5. คุณอาเคยไปเรียนต่อในนิวยอร์ก และอเมริกา โดยไม่ต้องการปริญญา คุณอาช่วยให้เหตุผลหน่อยครับ ว่าทำไมคุณอาถึงไม่เอาปริญญา?

การเอาปริญญาหมายถึงการเรียนทั้งหลักสูตร ซึ่งมีหลายวิชาที่ผมรู้แล้ว และหลายวิชาที่ผมไม่ต้องการรู้ มหาวิทยาลัยเมืิองนอกเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเรียนร่วมกับนักศึกษาได้ จึงเป็นโอกาสที่จะเรียนได้กว้างกว่า มากวิชากว่า และตรงตามจุดประสงค์ชีวิตของเรา

 

6. คุณอามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่นักศึกษาไทยหลายคนต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ เช่น อยากเรียนศิลปะ แต่โดนบังคับให้เรียนแพทย์ หรือกระแสนิยมที่ว่า เด็กเรียนดี ก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยเด่น คณะดัง?

เป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งครับ การเรียนสายวิชาที่ไม่ชอบยากนักที่จะได้คุณภาพ ต่อให้เรียนจบด้วยคะแนนเต็ม ก็ไม่มีทางที่จะประกอบอาชีพด้วยหัวใจ ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่า การเรียนและทำสิ่งที่รักจริงๆ ก็มีโอกาสที่จะทำเงินได้ดีไม่แพ้การเรียนจบจากคณะดังๆ