บทสัมภาษณ์ วินทร์ เลียววาริณ
 
คนดลใจ
 

‪คนดลใจ มุมคิดของ วินทร์ เลียววาริณ‬

สัมภาษณ์ ราวเดือนมีนาคม 2557

https://www.youtube.com/watch?v=qk7cDXW6K1k