จำนวน  
 เล่ม
Amount    Copy
 
 
 
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (ปกแข็ง)
Sing Me Cheewit Tee Riak Wa Khon (A Living Thing Called Human) Hardcover
 

(พิมพ์ครั้งแรก 2542 / 368 หน้า)

รวมเรื่องสั้นแนวทดลอง

รางวัลซีไรต์ ปี 2542

หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจากสกว. 

หนึ่งใน 101 อันดับหนังสือเล่มในดวงใจนักอ่านเเละนักเขียน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เบสต์เซลเลอร์ ยอดจำหน่ายกว่า 100,000 เล่ม

เรื่องสั้นบางเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม

[ปกอ่อน 220 บาท ลดเหลือ 195 บาท ปกแข็ง 360 บาท ลดเหลือ 320 บาท ฉบับปกแข็งหุ้มแร็กซีน เหมาะสำหรับเก็บสะสม มีขายเฉพาะที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น]


รวมเรื่องสั้นแนวทดลองสะท้อนสิ่งที่เป็นไปในสังคมและโลก โดยมองจากมุมของจักรวาล โดยชี้ให้เห็นที่มาของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์มนุษย์ซึ่งถือกำเนิดมาในโลกนี้ วิวัฒนาการ และสร้างสังคม ระบบต่างๆ ซึ่งกลายเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

แนวคิดของหนังสือเสนอว่า หากเราลองมองสิ่งที่เป็นไปในมุมกว้างระดับจักรวาล จะพบว่าเห็นภาพหลายปัญหาชัดเจนขึ้น และท้ายที่สุดก็อาจทำให้เรามีความสุขขึ้น

 

"The originality of his style, language and subject matter make his work refreshingly different." The Nation 

"สร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบโดยชัดเจน" ชัยสิริ สมุทวณิช

"ไม่ว่าคุณจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านกี่รอบก็ตาม... สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าเเละน่าอ่านเป็นอย่างมาก"  ผู้อ่าน

 
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- Of Life, Death and Other Fears, Manote Tripathi, The Nation
- WIN(ner) takes it all, EXPRESSION
- เมื่อ ‘ซีไรท์’ เป็นของ ‘วินทร์’ฯ, ดวงตา วรรณศิลป์, มติชนรายวัน
- จารีตนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ฯ, ดวงตา วรรณศิลป์, มติชนรายวัน
- สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ภาพรวมทางความคิด, สกุล บุณยทัต, กรุงเทพธุรกิจ
- ธาตุแท้ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน, ภาคย์ จินตนมัย, ชาวกรุง 2000
- จาก โลกีย-นิพพาน ถึง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน, พิเชษ แสงทอง, ชาวกรุง
- วรรณกรรมแนวทดลองกับยุคข้อมูลข่าวสารท่วมท้น, สุภาพ พิมพ์ชน, ชาวกรุง 2000
- โลกใบเดียวของราษฎร์ เอกเทศ (1), สายพิณ ปฐมาบรรณ, จุดประกาย, กรุงเทพธุรกิจ, 24 มีนาคม 2539
- โลกใบเดียวของราษฎร์ เอกเทศ (2), สายพิณ ปฐมาบรรณ, จุดประกาย, กรุงเทพธุรกิจ, 31 มีนาคม 2539
- เพชฌฆาต สังคมกะเผลกปัจเจกล้ม, สายพิณ ปฐมาบรรณ, เนชั่นสุดสัปดาห์
- ถอดรหัสเทคนิคของ วินทร์ เลียววาริณ, ธเนศ เวศร์ภาดา, เนชั่นสุดสัปดาห์ 2542
- จากผู้อ่าน 1
- จากผู้อ่าน 2
- จากผู้อ่าน 3
- จากผูู้้้้อ่าน 4
- จากผู้อ่าน 5
- ชู้ แรงขับเคลื่อนกับระบบศีลธรรม, นพดล ปรางค์ทอง
- จากผู้อ่าน 6
- จากผู้อ่าน 7
 
 
คนที่ชอบเล่มนี้มักชอบเล่มต่อไปนี้ด้วย
 
 
 
น้ำแข็งยูนิต ตราควายบิน
 
 
 
ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล